هم‌شیرگی با شیطان!

منابع:
طفل جان از شیر شیطان باز کن
بعد از آنش با ملک انبـاز کن
تا تو تاریک و ملول و تیره ای
دان که با دیو لعین همشیره ای
الَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ [قرآن کریم، ۸۹: ۲۶ (شعراء)]
وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَهِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ [قرآن کریم، ۳۴: ۲ (بقره)]

اشتراک:

مطالب بیشتر:

سوالات خود را ارسال کنید

حساب کاربری
X