ج

۲ خرداد ۱۴۰۱

جهنّم

«جهنّم» یعنی: مقام‌ی که واقعاً پر از تعارضات و تزاحمات و تناقضات و تضادهاست. این‌ها دقیقاً همان «چالش‌گاه‌هایی» هستند که شما باید این مسائل، تعارضات و […]
حساب کاربری
X