فروشگاه

بحثی در تبیین بعضی از اصول ساختاری مسکن
از دیدگاه اســـلام

۱۰,۰۰۰ تومان

خداوند مقرّر فرمود تا: بخشی از خانه‌های شما محلّی برای آرامش (و تکامل رُوحانی) شما باشد.[۱]

معماری اسلامی، همان‌گونه که از نام آن پیداست، برگرفته از تفکّر اسلامی، و بر اساس قوانین ویژه رفتاری آن (اعمّ از: رفتارهای فردی و اجتماعی، حقوقی، و اخلاقی) است. به‌عبارت‌دیگر، «معماری اسلامی» چیزی نیست مگر «تجسیم فضائی اُلگوهای رفتاری و روش ویژه‌ای از زندگی انسانی، که توسّط مبانی فکری و فلسفی اسلامی ازیک‌طرف، و اصول و الگورفتارهای شریعت، از طرف دیگر، تعریف‌شده». روش ویژه‌ای از زندگی که ازیک‌طرف بر ساختاری فلسفی- روحانیِ برگرفته از قرآن کریم استوار است و از طرف دیگر به‌عنوان برگیره‌ای از سنّت رسول اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم و ائمّه معصومین علیهم‌السّلام به عنوان نمونه‌های کاملی از زندگی اسلامی به‌حساب می‌آیند.

الگوها و اصول ارائه‌شده توسط رسول گرامی حق در تعریف و تبیین روش و شیوه زندگی اسلامی، چه در بعد زندگی فردی و خانوادگی و چه در بُعد زندگی اجتماعی، چه در محدوده یک واحد همسایگی و چه در حد و اندازه یک محله و حتی یک شهر همه و همه از این گروه‌اند.

مطابق با نظر قریب به‌اتفاق تمامی متفکران و صاحب‌نظران اسلامی، انسان حقیقتی است مرکب از دو بُعد روح و جسم. بر اساس این عقیده، اگرچه روح و جسم (علیرغم وجود نوعی ارتباط و اتصال فی‌مابین) دو حقیقت متفاوت از یکدیگرند، اما زندگی در ذات و اصل خود متعلقِ روح بوده و جسم نیز جوهر زندگی حیوانی خود را از آن می‌گیرد.[۲] ازاین‌رو معماری اسلامی و از آن جمله معماری خانه و محله در فرهنگ و تمدن اسلامی به هر دو بعد انسان و زندگی انسانی توجه دارد.

 

 

منابع:

[۱] قرآن کریم، ۸۰ :۱۶ (نحل): و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا و …

[۲] قرآن کریم، ۱۲ :۳۲ و ۱۵-۱۳ :۲۳، همچنین ر ک ب طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام.

حساب کاربری
X