فروشگاه

امام باقر علیه‌السلام: دین همان مُحبّت، و مُحبّت همان دین است،
پس، رسول خدا وحبیبِ یگانه او، درحقیقت همان رسول مُحبّت است.

امانتی که برآسمان و زمین وکوهها عرضه شد ونتوانستند آن را تحمّل کنند مُحبّت و ولایت بود.
اوّلین چیزی که خداوند اراده کرد بیآفریند مُحبّت بود.
آنچه سبب شد خدا عالم را بیآفریند مُحبّت بود.
مبداء مُحبّت بود، معاد نیز مُحبّت است،

بین این دو (یعنی زندگی) نیز مُحبّت است، همه اش مُحبّت است.

۱۰,۰۰۰ تومان

هنر “فقط خوب دیدن”

المؤمنُ مِرآتُ المُؤمِن (حدیث)
مؤمن، آئینۀ (منعکس کننده جمال و کمال) مُؤمن (یعنی حضرت حقّ) است.
ریشۀ محبّت در دوری گزیدن از غیرِمحبوب، و ندیدن کوچک‌ترین بدی و ضعفی در محبوب است. امام صادق (علیه السلام)

عاشق اگر در عشق یگانه خویش صادق باشد،
منظرگــــــــاه چشمان او  جُز روی یار وجمـــــال یار نیست.

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیــــده نیالـــوده ام به بد دیدن حافظ علیه الرّحمه:

انسان آئینۀ خُــــدا، و عشقِ عاشق آئینۀ جمـــالِ خُدا است.
حُسن (یا زیبائی) را نیز دیده‌ای است.

هر چیز را قُوت و غذائی است، و قُوت دیده همان دیدن است؛
قُوتِ دیده حُسنِ معشوق، دیدارِ حُسنِ جمالِ اَحسنِ خویش در آئینه عشقِ عاشق است.
دیده حُسن نیز (مانند سایر دیده ها) نمیتواند روی خود را ببیند، و کمالِ جمال خویش را درک کند، مگر در آئینه عشقِ عاشق

حقیقتِ عشق، و حقیقتِ عاشق، نیست مگر حقیقتِ «آئینه»،

و بقیه، همه «معشوق» است، و یا انعکاس خودِ او (یعنی عاشق و عشق). (سوانح العُشّاق غزالی)

و البتّه جمالِ نیکوترینِ آن معشوق یگانه را آئینه ای در خور میباید.

و این رازی است که [ در پاسخ به چرائی آفرینش انسان است]،
و درآیه شریفه [ لَقَد خَلَقنَاالانسانَ فی اَحسَنِ تَقویم] پنهان است. (قرآن کریم)

حساب کاربری
X